Badania dla kierowców i kandydatów na kierowców kategori:                Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców